FASTIGHETER & Underhåll

FASTIGHETER & Underhåll

Väldokumenterat Fastighetsunderhåll

Vi tror på transparens. Att ansvara för förvaltningen av en fastighet eller ett område ger oss en skyldighet att tydligt redovisa hur vi tar hand om det förtroendet. Det gör vi genom vårt redovisningssystem ”Care Of” där våra kunder löpande kan följa vårt arbete vid deras fastigheter.

HÅllbar fastighetsskötsel

Hållbarhet för oss handlar om långsiktighet. Att ta vara på jorden och husen för kommande generationer. Det betyder bland annat att vi ansvarsfullt väljer ut de rengöringsmedel och metoder vi använder vid till exempel städning. Vårt ständiga förbättringsarbete ger våra kunder en hållbar framtid.

Tillförlitlig
Städning

En ren och välskött omgivning tror vi ger välmående och energi. Därför lägger vi stor vikt vid noggrannhet, pålitlighet och hållbarhet. Vi städar företagskontor och lokaler samt utför veckostädning och flyttstädning åt privatpersoner.
Vi arbetar med starkt kundfokus och det vi kallar väldokumenterat fastighetsunderhåll.

Care of Estates

LOREM IPSUM
SIT AMET
DOLOR ES
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
© CARE OF ESTATES