CARE OF Estates

CARE OF estates

VÄLDOKUMENTERAt fastighetsunderhåll

VÄLDOKUMENTERAT FASTIGHETSUNDERHÅLL

Care of Estates hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med skötsel och underhåll av allt från trapphus till lägenheter, gemensamhetsutrymmen och trädgårdar. Vi arbetar med starkt kundfokus och det vi kallar väldokumenterat fastighetsunderhåll. I all vår skötsel tar vi även in hållbarhetsaspekter som en viktig parameter i vårt arbete. Vi tänker långsiktigt, helt enkelt.

Välkommen till oss och till ett hållbart fastighetsunderhåll!
© CARE OF ESTATES